งานถมที่ดินสร้างบ้าน ด้วยคนงานขน ด้วยดินถมทั่วไป และรื้อถอนบ้านเก่าออก ซอยลาดกระบัง 46

งานถมที่ดินสร้างบ้าน และรื้อถอนบ้านเก่าออก ซอยลาดกระบัง 46 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร เจ้าของบ้านต้องการถมดินสร้างบ้านใหม่ พื้นที่ค่อยข้างรื้อถอนลำบาก เพราะข้างล่างเป็นน้ำท่วมขัง และความลึกระดับที่เจ้าของบ้านต้องถม 1 เมตร 70 เซ็นติเมตร เจ้าของบ้านต้องการที่จะถมเผื่อดินจะทรุดตัวในอนาคตอีก ปัญหาหลักของเราคือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าทำงานได้เลยเพราะพื้นที่ต้องการถมอยู่หลังบ้าน งานนี้ต้องใช้แรงงานคนขนอย่างเดียวในการนำดินเข้าไปถม และดั้มดินหน้าบ้านสามารถดั้มดินได้ทีละคัน เพราะพื้นที่ดั้มดินค่อนข้างแคบมาก ไม่สามารถดั้มดินได้ทีหลายๆคัน และถนนทางเข้าค่อนข้างแคบ และมีรถผ่านตลอด เพราะเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรอยู่และพักอาศัยอยู่มาก จึงเข้าได้แค่หกล้อเล็กที่บรรจุดิน 4 คิว เพราะหกล้อเล็กมีขนาดเท่ากับรถกะบะนั้นเอง ทีมงานเราจะสูบน้ำออกด้วยไดโว่ สุบลงท่อ กทม.จนน้ำแห้งและถมดินจนได้ระดับที่เจ้าของบ้านต้องการ และบดอัดให้แน่นอีกที

ถมที่ดิน สร้างบ้าน

งานถมที่ดินสร้างบ้าน ซอยลาดกระบัง46

ดินดาน ดินลูกรัง

ทีมงานเริ่มรื้อบ้านเก่าออก

ดินถมทั่วไป ดินดาน

พื้นที่ก่อนถมที่ดินสร้างบ้าน/h2>

หน้าดิน ถมที่ดิน

พื้นที่ก่อนถมที่ มีน้ำท่วมขัง

ดินซีแลค ดินดาน

ทางเข้าบ้าน พื้นที่จะถมอยุ่หลังบ้าน

ถมที่ สร้างบ้าน

ทีมงานรื้อบ้านไม้เก่าออก และเอาเสาออก

รับเหมาถมที่ดิน สร้างโกดัง

รถดิน หกล้อเล็ก ขนาด 4 คิว

ดินดาน ดินลูกรัง ดินดาน

คนงานจะขนดินเข้ามาถมทำทางก่อน

ถมที่ดินสร้างบ้าน ทำลานจอดรถ

แล้วคนงานใช้แผ่นไม้วางเพื่อเดินข้ามและขนดินข้ามได้

ถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขนดินจากหน้าบ้านมาถม

ดินดาน ดินลูกรัง ทำโรงงาน

ถมทำทางไปเรื่อยๆ

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้

จุดที่ดั้มดิน หน้าบ้าน

ถมดิน สร้างบ้าน

กองดินถมทั่วไป

ดินดาน หน้าดิน

สูบน้ำออกด้วยไดโว่

ถมดินสร้างบ้าน ถมที่ดิน

สูบน้ำลงท่อ กทม.

ถมดิน รับเหมาถมดิน

คนงานจะเกลี่ยดินให้เสมอกัน

ดินลุกรัง ดินดาน

สุบน้ำออก และ ขนดินมาถมเรื่อยๆ

ดินปลูกต้นไม้ หน้าดิน

ถมที่ดินเริ่มเต็มแปลงแล้ว

รับเหมาถมดิน ถมที่

หลังจากถมที่ดิน เต็มพื้นที่แล้ว

ดินดาน ดินซีแลค หน้าดิน

ถมที่ดินเพิ่มให้ได้ระดับ และเผื่อดินทรุด

รับถมที่ รับเหมาถมที่ดิน

หลังจากถมที่ดิน ด้วยดินถมเต็มแล้ว เราคลุมด้วยทรายอีกที

ถมดินสร้างบ้าน หอพัก

และทีมงานเราจะบดอัดด้วยเครื่องตบดิน

ถมที่ดิน ถมที่ ถมดินสร้างบ้าน รับเหมาถมที่ดิน

หลังจากที่ถมเสร็จและได้ระดับที่เจ้าของบ้านต้องการแล้ว

ดินดาน หน้าดิน ดินดาน ดินถม

ภาพหลังจากที่ถมเสร็จและทำความสะอาดพื้นที่เสร็จแล้ว

Enjoyed this post? Share it!