รูปก่อนการ ถม ที่ ถมดิน

รามอินทรา 65 ขนาดพื้นที่ 101 ตารางวา สูง 1 เมตร
(ก่อนถมดิน)

ภาพหลังจากการ ถม ที่ ถมดิน

รามอินทรา 65 ขนาดพื้นที่ 101 ตารางวา สูง 1 เมตร
(หลังถมดิน)

ภาพก่อนการ ถม ที่ ทำลานจอดรถ

ลาดพร้าว 107 ขนาดพื้นที่ 90 ตารางวา ทำที่จอดรถ
(ก่อนถมดิน)

ภาพงาน ภม ที่ หลังจากภม ระดับพื้นถนน

ลาดพร้าว 107 ขนาดพื้นที่ 90 ตารางวา ทำที่จอดรถ
(หลังถมดิน)

สภาพที่ดินก่อนการถมที่ดิน

ลาดพร้าว โชคชัย 4 ขนาดพื้นที่ 80 ตารางวา ถมเตรียมสร้างบ้าน
(ก่อนถมดิน)

สภาพที่ดินหลังงานถมดิน

ลาดพร้าว โชคชัย 4 ถมสูงกว่าระดับถนนหน้าพื้นที่ 60 ซ.ม.
(หลังถมดิน)

'งานถมดินผสมอิฐหัก บดอัดแน่น

รามคำแหง 112 เคลียร์ริ่งพื้นที่ พร้อมถมอิฐหัก บดอัดแน่น
(ก่อนถมดิน)

สภาพหลังถมดินและอิฐหัก พร้อมเทปูน

สภาพหลังถมอิฐหัก บดอัดแน่น พร้อมเทปูนเพื่อทำโกดัง ระดับเท่าถนน
(หลังถมดิน)

ถมดินสร้างบ้าน

งานถมดิน สุขุมวิท 60 ขนาดพื้นที่ 200 ตารางวา (ส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ทำการถม) พื้นที่เดิมรื้อถอนบ้านเก่าออก ถมดินสร้างบ้านใหม่
(ก่อนถมดิน)

งานถมดิน

การถมดิน สุขุมวิท 60 ถมที่เพื่อสร้างบ้านออกแบบให้สูงกว่าถนนหน้าพื้นที่ 50 ซ.ม. ใช้ดินถมทั่วไป
(หลังถมที่)

รถบรรทุกดิน งาน ถม ที่

1

รถบรรทุกดิน งาน ถม ดิน

2

รถบรรทุก ดิน เท ดิน ถม ที่

3

รถบรรทุกดิน เท ดิน บน พื้น ที่

4

กลับหน้าหลัก
คำค้น : ถมที่ดินราคาถูก รูปภาพ งานถมดิน การถมดิน ถมที่ดิน รถบรรทุก ภาพเทดิน รถบรรทุกดิน ผิวหน้าดิน สร้าง ที่ดิน ขายที่ดิน ที่ดินก่อนถม รับ เหมา ถม ที่ดิน ขาย รับ เหมา ถม ดิน ถม ดิน บริการ หน้า ดิน รับ เหมา ถม ดิน ราคา ถูก รับเหมา ก่อสร้าง ราคา ถม ที่ ดินดาน หน้าดิน ราคาถมที่ดิน งานถมดิน การถมที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน ราคาถมดิน 1 ไร่ ราคา ถม ดิน คิว ละ ราคา ถม ดิน คัน ละ