ข้อห้ามเคหะศาสตร์

ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งกับพื้นที่ในตัวบ้าน

 1. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน เนื่องด้วยบ้านที่มี ถนนรอบล้อมนั้น ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะหาความสงบได้ยาก เนื่องจากเสียง, ฝุ่น, ควันจากการจราจร จะเข้ามารบกวน ผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย ทำให้พลังชีวิตของท่านลดลงได้
 2. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และสูง มีโอกาสที่กิ่งไม้แห้ง จะหล่นลงมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านท่านได้ นึกถึงเวลามีพายุฝน หรือลมกรรโชกแรง จะทำให้ต้นไม้ที่เอนตาม กระแสลม สร้างความเสียหายให้กับบ้าน และอาจหักโค่นลงมาทับสร้างความเสียหายให้กับบ้านท่านได้
 3. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน เป็นข้อห้ามอีกข้อเกี่ยวกับต้นไม้ เนื่องด้วยการปลูกต้นไม้บดบัง ทางเข้าบ้าน นั้นสร้างความสับสนให้กับกัลยาณมิตร ที่มาเยี่ยมเยือนท่าน ตลอดจนต้นไม้หน้าบ้านนั้น ทำให้การปรับใช้ พื้นที่หน้าบ้านของท่านทำได้ยากขึ้นด้วย
 4. ห้ามปลูกบ้านตั้งอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ บันทอนพลังชีวิตของท่าน เช่น ป่าช้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เรือนจำ หรือศาล เป็นต้น
 5. ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดิน หรือบ้าน เนื่องมาจากว่าร่องน้ำที่อยู่กลางบ้านนั้น อาจก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีการดูแลรักษาที่ยากจนอาจ จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค อันเป็นอันตรายต่อท่านได้ การมีร่องน้ำอยู่กลางบ้านของท่านนั้น ก็มีลักษณะเหมือนบ้านของท่านแยกออกจากกันเหมือนเมืองอกแตก อันเป็นลักษณะที่ไม่ดี
 6. ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ บริเวณที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุม หรือปรับพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากมีรากไม้ ที่แม้จะตายแล้ว แต่ก็มีความแข็งแรงยากแก่การรื้อถอน แต่พอตอไม้เริ่มผุพัง ก็อาจเป็นที่อยู่ของปลวก, มด เป็นต้น อาจเป็นอันตรายต่อบ้านท่านได้ ส่วนบ่อน้ำเก่านั้น เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของดินน้อยกว่า ส่วนอื่นๆ ถึงแม้ว่า จะมีการถมอย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้บ่อน้ำเก่าบางแห่ง ยังเป็นตาน้ำที่มีน้ำซึมตลอดเวลาอีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้ จะมีผลต่อการวางโครงสร้างบ้านของท่าน
 7. ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ โดยปกติในอากาศจะมีความชื้น อยู่ในระดับที่พอเหมาะ (เรียกว่าภาวะน่าสบาย ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้น การถ่ายเทอากาศ) หากบ้านท่านอยู่บนน้ำแล้ว ความชื้นในอากาศก็จะมีมากขึ้น ส่งผลให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาศเป็นโรคทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้น โครงสร้างของบ้านที่อยู่ ระหว่างน้ำและอากาศ ก็มีโอกาส จะสึกกร่อนได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วย
 8. ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่ติดกับตัวบ้าน เช่นเดียวกับข้อที่แล้วครับ การที่บ้านท่านจะมีสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ ติดกับตัวบ้านนั้น นอกจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจะข่ม บดบังรัศมีของบ้านท่านแล้วนั้น ก็ยังมีเรื่องความชื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ ถ่ายเท ให้กับอากาศในปริมาณ ที่มากจนเกินไปได้ และยังต้องระวังการทรุดตัว ของโครงสร้างบ้าน แต่หากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบ, แม่น้ำ ไม่เป็นไรครับ
 9. ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน เพราะหลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมี กิจกรรมสักเท่าไร อีกทั้งยังมืดและอาจจะรกร้าง การมีบ่อน้ำ อยู่หลังบ้านจึงเป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการดูแลรักษาทำได้ยาก การใช้ประโยชน์ จากบ่อน้ำ ก็ดูไม่คุ้มค่าสักเท่าไร
 10. ห้ามก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน ในการสร้างบ้านนั้นท่านจำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากท่านสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วนั้น การขนย้ายวัสดุก็ไม่คล่องตัว อีกทั้งอาจจะทำให้กำแพงสวยๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ของท่านชำรุดเสียหายได้
 11. ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน การที่บ้านของท่านจะมีสภาวะน่าสบาย มีความโล่งโปร่งสบายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีลมพัดผ่าน และถ่ายเทอากาศที่ดี การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลมนั้นเสีย ทำให้อากาศ ในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิดการถ่ายเทแต่อย่างใด
 12. ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การวางศาลพระภูมิ ในตำแหน่ง ที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย เกิดความเจริญ รุ่งเรืองได้
 13. ห้ามสร้างบนหน้าผาสูงชัน แม้ว่าตามหน้าผาสูงๆ จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัย เกิดความรู้สึก ที่ไม่ปลอดภัย หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ยาก
 14. ห้ามสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจาก ขนาดของบ้านที่เล็กกว่า อีกทั้งคนที่ผ่านซุ้มประตู มาก็เกิดความรู้สึกต่อซุ้มประตูบ้าน
 15. ห้ามสร้างบันได หรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้าน โดยหลักการพื้นฐานแล้ว บันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นส่วนที่ต้องการ แสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการ ให้แสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก การก้าวขึ้นลงบันได ยิ่งผู้สูงอายุ หรือเด็กยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษครับ ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่าง และการระบาย อากาศที่ดี เพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นหากบันได และห้องน้ำห้องส้วม อยู่กลางบ้านเสียแล้วทั้งแสงสว่าง และการระบายอากาศ ก็ย่อมจะทำได้ยาก
 16. ห้ามสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่า สมาชิกในบ้าน ไม่มีความจำเป็นอันใด ที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่า สมาชิก ในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้น มีน้อยมาก ห้องน้ำห้องส้วม เป็นห้องที่หมุนเวียนกันใช้ได้ ฉะนั้นการสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลายห้อง มากจนเกินไปจึงเป็นการเสียงบประมาณ และจะเป็นการใช้พื้นที่ภายใน ที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่คุ้มค่านัก
 17. ห้ามสร้างห้องนอนไว้ใต้บันได ห้องนอนและบันไดนั้น ในแง่การใช้สอยก็เป็นสิ่งที่ขัดกัน โดยธรรมชาติ เนื่องจาก ว่า ห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบ เป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้านใ ช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลา จึงเกิดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได วิธีใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้ อาจใช้เป็นห้องเก็บของ ก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า
 18. ห้ามสร้างประตูหน้าต่างมากเกินไป การมีประตูหน้าต่างมากๆ อาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในทำได้ยาก ทำให้เปิดปิดลำบาก อีกทั้งเวลาเกิดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมากๆ เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะ มีความยุ่งยากไม่น้อยทีเดียว
 19. ไม่ควรสร้างบ้านที่ไม่มีการเตรียมประตู สำหรับทางหนีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิดนี้ เป็นวิสัยของผู้รอบคอบ ในกรณีที่ภัยอาจจะมาถึงตัวท่าน ท่านสามารถหลบออกมา ทางฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย
 20. ไม่ควรต่อเติมบ้านสองหลังให้มีหลังคาต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียว เพราะการต่อเติมในลักษณะดังกล่าวนี้ ทำให้หลังคา ของบ้าน แต่ละหลังนั้นมีโอกาสสูงที่จะเกิดการทรุดร้าว และนอกจากนั้นระหว่างบ้านทั้งสองหลังนี้จะมีการรั่วซึมเกิดขึ้น
 21. ไม่ควรใช้วงกบประตูหรือเสาบ้านที่บิดงอ มาสร้าง เสาที่บิดงอนั้นส่งผล ให้การถ่ายแรงในแนวดิ่งของเสานั้น รับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ซึ่งทำให้มีผลต่อโครงสร้าง โดยรวมของบ้านท่านด้วย
 22. ไม่ควรดัดแปลงเอากำแพงเจาะเป็นช่องหน้าต่าง เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขต และปกป้องบ้านของท่าน และในการดัดแปลงนั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และยากกว่า คิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึง ไม่ควรจะดัดแปลงโดยไม่จำเป็น
 23. ไม่ควรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไป แต่มีคนอยู่น้อย การสร้างบ้านควรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วย เพราะหากบ้าน มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลง เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเอง นอกจากนี้ ยังดูแลรักษาให้ทั่วถึงได้ยาก
ที่มา : คนรักบ้าน-คมชัดลึก
กลับไปหน้า เกร็ดความรู้การถมที่
กลับหน้าหลัก