ถมนานแค่ไหนถึงสร้างได้

คำถาม : ถมนานแค่ไหนถึงสร้างได้

ตอบ : การถมดินใหม่ ดินจะมีการทรุดตัวตามธรรมชาติ ของน้ำหนักของดิน และ การทรุดตัวของดินเดิม ที่ถูกน้ำหนักของดินใหม่ที่กดทับ การทรุดตัวในช่วงแรก จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 % ของระดับความสูงใหม่ ในช่วง 2-3 เดือนแรก (อ้างอิงจาก การถมที่ไม่มีการบดอัด) และ การทรุดตัว จะลดลงไปเรื่อยๆ จนแทบหยุดตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณน้ำฝน รวมถึงลักษณะพื้นที่ ณ.บริเวณนั้น (เช่น พื้นที่ติดคลอง, ที่ดินด้านข้างต่ำกว่าที่ดินเรามาก, ทางน้ำใต้ดิน, อื่นๆ) ดังนั้นการถมที่ใหม่ ควรมีการทิ้งไว้ ให้ผ่าน 1 ฤดูฝนจะดีที่สุด

แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการออกแบบสร้างบ้านมีความก้าวหน้ามาก การออกแบบทางวิศวกรรมที่ดี จะทำให้น้ำหนักของตัวบ้าน ทิ้งตัวลงบนเสาเข็มเกือบทั้งหมด ดังนั้น การถมที่ใหม่ แทบจะไม่มีผลกับ การทรุดตัวของบ้านเท่าไรนัก (ขึ้นอยู่กับความสูงในการถม) แต่จะมีผลโดนตรงกับพื้นที่ ส่วนอื่นที่มีการฝากน้ำหนักไว้บนพื้นดิน เช่น พื้นที่จอดรถ พื้นที่ล้างจาน หรือ ซักผ้าที่อยู่นอกตัวอาคาร หรือ ลานนั่งเล่น นอกตัวอาคาร (ระยะเวลาในการปลูกสร้างตัวอาคารหลัก จะช่วยให้ดินมีเวลากในการทรุดตัวด้วย)

ดังนั้น พื้นที่ที่มีการฝากน้ำหนักไว้บนพื้น ขณะก่อสร้างควรมี การบดอัดพื้นให้แน่น เช่น การลงทราย การตบดิน การปรับแต่งหน้าดินการปูพื้น การลงเสาเข็มแบบปูพรม เพื่อช่วยรับน้ำหนัก

สรุป :

ความสูงในการถมใหม่

ระยะเวลาในการทิ้งไว้ (จำนวนฝน)

ระยะเวลาในการทิ้งไว้ (ดูจากเดือน)

หมายเหตุ

0-50 ซ.ม.
ปลุกสร้างได้เลย
ปลูกสร้างได้เลย
มีผลน้อยมากกับการก่อสร้าง
50 ซ.ม. – 1 เมตร
ประมาณ 10-15 ฝน
ประมาณ 3-6 เดือน
ดินมีการทรุดตัว บวกระยเวลาในการก่อสร้าง
เกินกว่า 1 เมตร
ผ่าน 1ฤดูร้อน 1 ฤดูฝน
ประมาณ 8 – 12 เดือน เป็นอย่างน้อย
ควรปล่อยให้ดินทรุดตัวอย่างเต็มที่

หมายเหตุ : ต้องพิจารณาจากพื้นที่ และ สิ่งที่ต้องการปลุกสร้างด้วย ควรปรึกษาวิศวกร โครงสร้างเพื่อตรวจสอบพื้นที่

ข้อแนะนำ : การกำหนดระยะความสูงของบ้าน ไม่ควรอ้างอิงระดับจาก ระดับพื้นในพื้นที่ ที่มีการถมแล้ว หรือ ยังไม่ได้ถม ควรอ้างอิงระดับจาก สิ่งปลูกสร้างถาวรใกล้เคียง ที่มั่นใจว่าจะไม่มีการทรุดตัวในช่วงระยเวลาในการปลูกสร้าง เช่น ถนนปูนหน้าพื้นที่ กำแพงถาวรบ้านข้างๆ หรือ เสาไฟฟ้า หรือ อื่นๆที่เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรในบริเวณนั้น ระยะทางไม่ไกลจากพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการคำนวณ หรือ ระดับสายตาที่มองเห็น

ถ้าไม่มีจุดอ้างอิงในบริเวณนั้นจริงๆ ให้ปักเสาวัดระดับ (หลายๆต้น ขึ้นกับขนาดพื้นที่) นอกพื้นที่ ที่จะปลูกสร้าง (ตำแหน่งปลอดภัยจากการก่อสร้าง หรือ เคลื่อนย้าย หรือ เจตนาเคลื่อนย้าย)