ถมที่ก่อนสร้างบ้าน หรือ สร้างบ้านก่อนถมที่

ถมที่ก่อนสร้างบ้าน หรือ สร้างบ้านก่อนถมที่

ตอบ : ในการถมที่ จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักในการทำงาน การถมที่ก่อนสร้างบ้าน เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การบดอัดได้สมบูรณ์กว่า รวมทั้งมีเวลาทิ้งให้ดินเซ็ทตัว ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง ประมาณ 6-8 เดือน ด้วย

การถมที่หลังจากการปลูกสร้างแล้ว การบดอัดดินจะทำได้ยาก รวมถึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักรอาจทำความเสียหายให้กับ ฐานราก หรือ สิ่งปลูกสร้างได้

หมายเหตุ : เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ จะถมที่ทิ้งไว้ ก่อนการสร้าง รวมถึงวิศวกร ส่วนใหญ่ แนะนำให้มีการถมที่ ก่อนการปลูกสร้าง

 

ข้อคิด :

  • การปลูกสร้างบ้าน หนึ่ง หรือ สองชั้น จะเกิดดินที่ขุดจากการวางฐานราก ดินส่วนนี้ สามารถนำมาทดแทนดินในส่วนที่มีการทรุดตัวได้ เมื่อเกลี่ยลงพื้นที่ ส่วนใหญ่จะสูงขึ้นประมาณ 5-10 ซ.ม. (ขึ้นกับขนาดของพื้นที่, ขนาดของบ้าน รวมถึงแบบปลูกสร้าง)

  • การถมที่หลังการปลูกสร้าง ราคาในการถมจะสูงกว่า การถมก่อน (ในปริมาณดินเท่ากัน) เนื่องจากลักษณะงานยากกว่า รวมถึงมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้าง

  • การถมในพื้นที่แคบเช่นหลังบ้าน จำเป็นต้องใช้งานคนเพื่อขนดิน จะมีผลกับราคาในการถม

  • การถมหลังจากการปลูกสร้าง ส่วนใหญ่ จะต้องมีการแก้งานซ้ำบ่อยครั้ง เนื่องจากการบดอัดไม่สมบูรณ์เท่า

  • ไม่ควรสร้างกำแพงก่อนการถมที่ หรือ สร้างบ้าน เนื่องจาก การก่อสร้าง จำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออก ตลอดเวลา เพื่อการก่อสร้าง กำแพงอาจเกิดการชำรุดเสียหายขณะปลูกสร้างบ้าน

 

งานเสร็จสิ้น หน้างาน รับเหมาถมที่ดิน แมคโคร กำลังทำการปรับพื้นที่ หน้างาน ถมที่ดิน รถบรรทุกดิน ขนาดหกล้อ 8 คิว แทรกเตอร์ ปรับพื้นที่ดิน หน้างานถมดิน

 

คำค้น : ถมดิน คันละเท่าไร ขั้นตอนการถมที่ดิน วิธีการถมดิน การถมที่ ที่ดิน การเตรียมการปลูกสร้างบ้าน รับเหมา ที่ ถมที่ การถมที่ วิธีการ ที่ รับ ถมดิน รับถมที่ รับเหมาถมดิน ถมที่ รับจ้าง ปลูกบ้าน ที่ดิน สร้างบ้าน ก่อสร้าง รับเหมาถมที่ดิน ราคาถูก