ผลงาน งานถมที่ดินสร้างบ้าน พร้อมเช่าแมคโคร ด้วยดินถมทั่วไป ซอยลาดพร้าววังหิน ซอย 9

หลังจากที่เจ้าของรื้อถอนบ้านเก่าออกแล้ว เจ้าของที่ต้องการถมดินสร้างบ้าน ให้สูงเท่าถนน พื้นที่หลังจากที่รื้อถอนแล้ว มีแอ่งน้ำท่วมขังอยู่ เจ้าของที่ต้องการเอาปูนออกแค่ 1 ฝ่าย แต่อีกฝ่ายเจ้าของที่ให้เอาไว้ ทีมงานเริ่มดำเนินการ เคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อน ถนนทางเข้าที่ดิน เข้าได้เฉพาะรถหกล้อเล็ก ซึ่งบรรจุได้ 4 คิว เพราะถนนทางเข้าแคบ และยังอยู่ในแหล่งชุมชน ถมดินเพื่อสร้างบ้าน โดยการใช้ดินถมทั่วไป หรือ ดินไซด์งาน ทีมงานเริ่มทยอยดั้มดิน ซึ่งมีแมคโครเกลี่ยดินและบดอัดดิน ปรับหน้าดิน

ถมที่สร้างบ้าน ดินดาน

พื้นที่ก่อนถมดิน หลังการรื้อถอนบ้าน

ถมที่สร้างบ้าน ดินดาน

ที่ดินมีน้ำท่วมขัง และ เป็นเลน

ถมที่ดิน ถมที่ ถมดิน

ถนนทางเข้าที่จะมาถม เข้าได้หกล้อ

หน้าดิน ดินลูกรัง ดินดาน

ทีมงานจะถมดิน บริเวณที่เป็นบ่อลึกก่อน

หินคลุก ดินดาน ดินลูกรัง

รถจะดั้มดินถมดินเรื่อยๆ

ถมดินสร้างบ้าน ดินดาน

แล้วแมคโครจะทำการปรับพื้นที่

ดินดาน ดินลูกรัง ดินซีแลค

หลังจากการถมดินเสร็จ

รับเหมาถมดิน ถมดิน ถมที่

ถมดินเสร็จแล้ว เจ้าของที่ ให้เว้นพื้นที่ปูนไว้

Enjoyed this post? Share it!