ผลงาน งานถมที่ดินสร้างบ้าน พร้อมเช่าแมคโคร ด้วยดินถมทั่วไป ซอยลาดพร้าววังหิน ซอย 9

หลังจากที่เจ้าของรื้อถอนบ้านเก่าออกแล้ว เจ้าของที่ต้องการถมดินสร้างบ้าน ให้สูงเท่าถนน พื้นที่หลังจากที่รื้อถอนแล้ว มีแอ่งน้ำท่วมขังอยู่ เจ้าของที่ต้องการเอาปูนออกแค่ 1 ฝ่าย แต่อีกฝ่ายเจ้าของที่ให้เอาไว้ ทีมงานเริ่มดำเนินการ เคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อน ถนนทางเข้าที่ดิน เข้าได้เฉพาะรถหกล้อเล็ก ซึ่งบรรจุได้ 4 คิว เพราะถนนทางเข้าแคบ และยังอยู่ในแหล่งชุมชน ถมดินเพื่อสร้างบ้าน โดยการใช้ดินถมทั่วไป หรือ ดินไซด์งาน ทีมงานเริ่มทยอยดั้มดิน ซึ่งมีแมคโครเกลี่ยดินและบดอัดดิน ปรับหน้าดิน

ถมที่สร้างบ้าน ดินดาน

 

พื้นที่ก่อนถมดิน หลังการรื้อถอนบ้าน

ถมที่สร้างบ้าน ดินดาน

 

ที่ดินมีน้ำท่วมขัง และ เป็นเลน

พื้นที่ก่อนถมนั้นเป็นบ้านเก่า ที่เจ้าของที่ต้องการที่จะถมเพื่อสร้างบ้านใหม่ เพราะว่า บ้านหลังเก่าเป็นบ้านไม้และด้านล่างของบ้านมีบ่อน้ำ ท่วมขัง เจ้าของบ้านเลยต้องการถมดิน และสร้างบ้านใหม่ ทีมงานเราทำการ เคลียร์ริ่งพื้นที่ ก่อนทำการถมดิน

ถมที่ดิน ถมที่ ถมดิน

 

ถนนทางเข้าที่จะมาถม เข้าได้หกล้อ

หน้าดิน ดินลูกรัง ดินดาน

 

ทีมงานจะถมดิน บริเวณที่เป็นบ่อลึกก่อน

เจ้าของบ้าน ต้องการถมดินให้ความสูงค่าเฉลี่ย เท่ากับถนน งานครั้งนี้ เราใช้รถล้อหกเล็กในการขนดินเข้าไปถมเพราะว่าถนนทางเข้ามีขนาดที่แคบมาก จึงเข้าได้เฉพาะหกล้อเล็ก และ ในการเกลี่ยดิน ทางทีมงานเราใช้แมคโคร PC30ในการเกลี่ยดิน ดินที่เราใช้ในการถมครั้งนี้ เรียกว่าดินถม ทั่วไป หรือ ดินไซด์งานนั้นเอง

หินคลุก ดินดาน ดินลูกรัง

รถจะดั้มดินถมดินเรื่อยๆ

ถมดินสร้างบ้าน ดินดาน

แล้วแมคโครจะทำการปรับพื้นที่

ดินถมเหมาะมากในการถมดินสร้างบ้าน เพราะว่าการถมดินด้วยดินถมจะทำให้บ้านี่ก่อสร้างบ้านจะทำให้บ้านเย็น เพราะดินถมนั้นจะไม่คายความร้อนตอนดึกๆ จึงทำให้การถมดินด้วยดินถมจึงเหมาะและดีกว่า และยังมีราคาถูกกว่าดินชนิดอื่นอีกด้วย

ดินดาน ดินลูกรัง ดินซีแลค

 

หลังจากการถมดินเสร็จ

รับเหมาถมดิน ถมดิน ถมที่

 

ถมดินเสร็จแล้ว เจ้าของที่ ให้เว้นพื้นที่ปูนไว้

ที่ดินหลังการถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการเกลี่ยและบดอัดเรียบร้อยแล้ว ธรรมดาแล้วในการถมดินสร้างบ้าน หรือ หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างโกดัง อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน การถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 50 เซ็นติเมตร หรือ การถมดินช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ดินมากคะในการถมดิน เพราะ พื้นที่ ที่โดนแดด โดนฝน จะทำให้พื้นที่แน่นและเซ็ตตัวได้ดีกว่า

Enjoyed this post? Share it!