ตัวอย่างผลงาน และ รูปผลงานถมดิน

ตัวอย่างผลงาน และ รูปผลงาน

 • งานถมที่ รามอินทรา 23 ขนาดพื้น 200 ตารางวา ระดับความสูงในการถมที่ 1.5 เมตร

 • ถมสูงจากระดับถนนหน้าพื้นที่ 50 ซ.ม. ถมที่เพื่อปลูกบ้าน

 

ถมที่ รามอินทรา 23 ถมดิน รามอินทรา 23 รับเหมาถมที่ รามอินทรา 23
 • งานถมที่ นวมินทร์ 42 ขนาดพื้น 468 ตารางวา ระดับความสูงในการถมที่ 2.3 เมตร

 • ถมสูงจากระดับถนนนอก (ถนนปูนหน้าปากซอย) 80 ซ.ม. ถมทิ้งไว้ 1 ปี ถมที่ ก่อนการปลูกสร้างบ้าน

รับ เหมา ถม ที่ นวมินทร์ 42 รับ เหมา ถม ดิน นวมินทร์ 42 รับ จ้าง ถม ที่ นวมินทร์ 42 รับ ถม ที่ นวมินทร์ 42
 • งานถมที่ ลาดพร้าว 107 ขนาดพื้น 90 ตารางวา ระดับความสูงในการถมที่ 40 ซ.ม.

 • ถมสูงจากระดับเท่าถนน ถมเพื่อทำลานจอดรถอพาร์ทเม้นท์

รับ เหมา ถม ดิน ลาดพร้าว 107 รับเหมาถมที่ ลาดพร้าว 107 รับจ้างถมที่ ลาดพร้าว 107 รับถมที่ ลาดพร้าว 107
 • งานเคลียร์ริ่งพื้นที่ ซอยอาภาภิรมย์ รัชดาภิเษก ขนาดพื้น 150 ตารางวา

 • กำจัดต้นไม้ ขยะ วัชพืช ขนออกนอกพื้นที่

รับ ถม ดิน รับ ถม ที่ ถม ดิน ถม ที่ ดิน รับ เหมา ถม ดิน รับ เหมา ถม ที่ รับ จ้าง ถม ดิน รับ จ้าง ถม ที่
ถม ที่ ดิน ถม ดิน รับ ถม ที่ เครียร์ริ่ง พื้นที่ ถม ดิน ถม ที่ รับถมดิน รับถมที่ ถมดิน ถมที่ ถมดิน รับถมดิน รับเหมาถมดิน
 • ถมที่ รามอินทรา 32 ซอยอยู่เย็น ขนาดพื้น 187 ตารางวา ระดับความสูงในการถมที่ 100 ซ.ม.

 • ถมสูงกว่าระดับถนนด้านนอก (ถนนปูนปากซอย) 70 ซ.ม. ถมเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

รับจ้าง ถม ที่ รามอินทรา 32 ถม ที่ ดิน รามอินทรา 32 วิธีการถมที่ รามอินทรา 32 ถม ที่ ราคา ถูก รามอินทรา 32
 • งานถมที่ดิน ลาดพร้าว โชคชัย4 ขนาดพื้น 80 ตารางวา

 • ดินถมทั่วไป สูงกว่าถมหน้าพื้นที่ 60 ซ.ม.

รับ เหมา ถม ดิน ราคา ถูก รับถมที่ราคาถูก ราคาถมดิน ถมที่ดิน
รับ เหมา ถม ที่ รับ ถม ที่ ราคา ถูก ถมที่ราคาถูก ถมที่ ราคา
 • งานรับเหมาถมที่ดิน ซอยอ่อนนุช 60 ขนาดพื้น 80 ตารางวา

 • ดินถมทั่วไป สูงกว่าถมหน้าพื้นที่ 50 ซ.ม. เน้นถมเพื่อปลูกสร้างบ้าน

งาน ถม ดิน ดิน ถม ที่ ราคาดินถมที่ ราคาถมที่ดิน
ราคา รถ ถม ดิน ราคา ถม ดิน คิว ละ ราคาถมที่ดิน 1 ไร่ ถม ดิน คัน ละ
รับ เหมา ถม ที่ดิน ถมดินสร้างบ้าน รับ ถม ที่ดิน ราคา ถูก ถมดินปลูกต้นไม้
 • งานถมหน้าดิน ใช้คนขน ผ่านช่องทางเดิน ไปถมด้านหลังตัวบ้าน

 • รถบรรทุกเทดินหน้าบ้าน แล้วเดินผ่านข้างบ้านไปถมด้านหลัง

ราคาดินถมที่ ราคา ถม ดิน คิว ละ รถบรรทุกดิน ถม ที่ดิน ราคา ถูก
ราคาหน้าดิน หน้าดิน คนแบกดินถม ขนดินถมที่

คำค้น: ถม ดิน ที่ ขาย ถม ดิน ผลงาน สร้างบ้าน ปลูกบ้าน ถมดิน รับถมที่ ถมที่ รับถมที่ รับเหมา รับ จ้าง รับ เหมา ถม ดิน รับ เหมา ถม ที่ รับถมที่ดิน ราคา ถูก ผู้รับเหมาถมดิน การถมดิน รับถมที่ดิน ดินถม ดินถมที่ ถมดินปลูกต้นไม้ ราคาถมดิน 1 ไร่ งานถมดิน ราคาถมที่ดิน